AAA - Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu

Fon portföyünün en az %25 (yüzde yirmibeş)’i devamlı olarak kira sertifikaları ve buna benzer faiz geliri içermeyen DİBS’lerden, en az %25 (yüzde yirmibeş)’i özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşan Karma Fondur. Fon portföyüne kıymetli maden ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları alınabilir. Katılım Bankaları hariç olmak üzere banka, sigorta, leasing sektörü hisseleri fon portföyüne alınmaz. Ayrıca, Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun olmayan üretim ve ticaret ile iştigal eden şirketlerin hisse senetlerine de yatırım yapılamaz. Fon yönetimi ve stratejisi ile ilgili kararlar yönetici bünyesinde fon yönetimi için oluşturulan fon yatırım komitesinde alınır. 

 

Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu yönetim ücreti yıllık %2.0075 olarak uygulanmaktadır.

 

Sürekli Bilgilendirme | Aylık Fon Raporu | Finansal Tablolar | Fiyat Raporu | Performans Sunum Raporu